شورش علیه طمع (42)
چرتکه
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 554
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
25
دی
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (42) / چرتکه