دامنه‌ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (2)
دکترین کبیر انقلاب اسلامی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 527
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
9
مرداد
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دامنه‌ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (2) / دکترین کبیر انقلاب اسلامی