شورش علیه طمع (40)
مرگ استاندارد دلار
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 523
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
26
تیر
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

رازهای پنهان پول

شورش علیه طمع (40) / مرگ استاندارد دلار