شورش علیه طمع (39)
امپراطوری ربا
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 522
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
19
تیر
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

رازهای پنهان پول

شورش علیه طمع (39) / امپراطوری ربا