شورش علیه طمع (38)
جدال پول و کارنسی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 521
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
19
تیر
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

رازهای پنهان پول

شورش علیه طمع (38) / جدال پول و کارنسی