شورش علیه طمع (37)
رؤیای آمریکایی و سه خانواده‌ی خبیث
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 520
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
12
تیر
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (37) / رؤیای آمریکایی و سه خانواده‌ی خبیث