شورش علیه طمع (36)
بقاء با کنترل پول
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 519
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
5
تیر
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (36) / بقاء با کنترل پول