دکترین اسلام (46)
دیرین‌شناسی فهم (7)
مایه‌شناسی فهم
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 511
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
1
خرداد
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (46) / دیرین‌شناسی فهم (7) / مایه‌شناسی فهم