تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (11)
افسانه‌ی سالامیس
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: تاریخ
جلسه: 510
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
25
اردیبهشت
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (11) / افسانه‌ی سالامیس