تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (10)
افسانه‌ی ترموپیل (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: تاریخ
جلسه: 509
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
25
اردیبهشت
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (10) / افسانه‌ی ترموپیل (2)