جنگ جهانی چهارم (8)
آمریکا
خودزنی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
جلسه: 505
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
11
اردیبهشت
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

جنگ جهانی چهارم (8) / آمریکا / خودزنی