شورش علیه طمع (31)
زکات
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 490
مدت زمان جلسه: 01:29:35
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
24
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (31) / زکات