دکترین اسلام (39)
خلق و جعل (14)
زوجیت کوانتومی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 489
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
24
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (39) / خلق و جعل (14) / زوجیت کوانتومی