دکترین اسلام (38)
خلق و جعل (13)
دکترین فضا (3)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 487
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
17
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

جاذبه

دکترین اسلام (38) / خلق و جعل (13) / دکترین فضا (3)