دکترین اسلام (37)
خلق و جعل (12)
دکترین فضا (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 486
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
10
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (37) / خلق و جعل (12) / دکترین فضا (2)