دکترین اسلام (36)
خلق و جعل (11)
دکترین فضا (1)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 485
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
10
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (36) / خلق و جعل (11) / دکترین فضا (1)