علوم اقتدار آفرین (10)
نقشه‌ی دکترینولوژی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 470
مدت زمان جلسه: 02:26:11
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
30
آبان
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

علوم اقتدار آفرین (10) / نقشه‌ی دکترینولوژی