جنگ جهانی چهارم (15)
اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 653
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
25
شهریور
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

سریال Homeland

جنگ جهانی چهارم (15) / اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1)