دکترین اسلام (73)
دیرین‌شناسی فهم (23)
فهم فرعونی آیزیس
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 651
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
11
شهریور
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

 

دکترین اسلام (73) / دیرین‌شناسی فهم (23) / فهم فرعونی آیزیس