شورش علیه طمع (75)
انقلاب‌های بیع (1)
انقلاب بهاء
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 644
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
31
تیر
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (75) / انقلاب‌های بیع (1) / انقلاب بهاء