شورش علیه طمع (53)
انقلاب‌های اکونومی (6)
در آرواره‌های کوسه‌های آب‌ آلوده
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 595
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
8
مهر
1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (53) / انقلاب‌های اکونومی (6) / در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده