شورش علیه طمع (50)
انقلاب‌های اکونومی (3)
من اقتصادم! اقتصاد حباب
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 590
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
5
شهریور
1394
مکان: اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (50) / انقلاب‌های اکونومی (3) / من اقتصادم! اقتصاد حباب