دکترین اسلام (61)
دیرین شناسی فهم (15)
منطق جنگ (2)
مولوی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 578
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
24
اردیبهشت
1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (61) / دیرین شناسی فهم (15) / منطق جنگ (2) / مولوی