جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌(5)
صهیونیست‌‌های‌ مسلمان
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
جلسه: 426
مدت زمان جلسه: 02:17:56
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
12
اردیبهشت
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌(5) / صهیونیست‌‌های‌ مسلمان