دکترین اسلام (94)
ایمان
ایمان به آخرت
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 719
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
9
شهریور
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (94) / ایمان / ایمان به آخرت