دکترین اسلام (93)
قرآن‌شناسی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 718
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
9
شهریور
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (93) / قرآن‌شناسی