دکترین اسلام (87)
ایمان
ایمان به الله
رحمن (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 712
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
19
مرداد
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (87) / ایمان / ایمان به الله / رحمن (2)