دکترین اسلام (86)
ایمان
ایمان به الله
رحمن (1)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 711
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
12
مرداد
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

پرومتئوس

دکترین اسلام (86) / ایمان / ایمان به الله / رحمن (1)