شورش علیه طمع (85)
پول‌فروشی (1)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 707
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
22
تیر
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

جنگ پول

شورش علیه طمع (85) / پول‌فروشی (1)