دکترین اسلام (83)
ایمان به کتاب
فرقان
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 699
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
25
خرداد
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (83) / ایمان به کتاب / فرقان