جنگ جهانی چهارم (29)
آمریکا (4)
چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 698
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
18
خرداد
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

جنگ جهانی چهارم (29) / آمریکا (4) / چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟