دکترین اسلام (81)
ایمان
نجات
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 694
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
21
اردیبهشت
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (81) / ایمان / نجات