رويﻛﺮد ولایتﻣﺪار (13)
مهندسی سیاسی (13)
جمهوری دوازدهم (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 693
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
14
اردیبهشت
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

رويﻛﺮد ولایتﻣﺪار (13) / مهندسی سیاسی (13) / جمهوری دوازدهم (2)