دکترین اسلام (80)
الله (1)
هبوط تئو از کانال ماشین لباس‌شویی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 687
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
26
اسفند
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (80) / الله (1) / هبوط تئو از کانال ماشین لباس‌شویی