دکترین اسلام (79)
حکمت قدر (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 686
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
19
اسفند
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (79) / حکمت قدر (2)