دکترین اسلام (77)
عمل (1)
اراده‌ی شیطان
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 683
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
28
بهمن
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (77) / عمل (1) / اراده‌ی شیطان