روی‌کرد وﻻﻳﺖمدار (12)
حکمت مرصاد
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 680
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
14
بهمن
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

روی‌کرد وﻻﻳﺖمدار (12) / حکمت مرصاد