عنوان دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
شماره دوره: 4
سال شروع: بهمن 1395
مکان برگزاری: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
زمان برگزاری: دوشنبه هر دوهفته ساعت 19:00 | چهارشنبه هر دوهفته ساعت 15:00
جلسات برگزار شده:

1- منطق و هدف دوره (20 بهمن 95)

2- پارادایم‌شناسی (1) (27 بهمن 95)

3- منطق دوره (2) / غایت: نخبه‌ی روندگرا (1) (11 اسفند 95)

4- منطق دوره (3) / غایت: نخبه‌ی روندگرا (2) (16 اسفند 95)

5- آموزه‌شناسی (1) / مبانی دکترینولوژی (1) / چیستی دکترین (1) (30 فروردین 96)

6- آموزه‌شناسی (2) / مبانی دکترینولوژی (2) / چیستی دکترین (2) / متدولوژی دکترین (1) (11 اردیبهشت 96)

7- آموزه‌شناسی (3) / مبانی دکترینولوژی (3) / چیستی دکترین (3) / متدولوژی دکترین (2) (27 اردیبهشت 96)

8- آموزه‌شناسی (4) / مبانی دکترینولوژی (4) / چیستی دکترین (4) / متدولوژی دکترین (3) / نقش تعقل استراتژیک در دکترینالیسم (10 خرداد 96)

9- آموزه‌شناسی (5) / مبانی دکترینولوژی (5) / چیستی دکترین (5) / متدولوژی دکترین (4) / نقش تعقل و باور در ساخت دکترین (31 خرداد 96)

10-

درباره دوره:

طول مدت و روند مستمر کرسی کلبه کرامت پس از گذشت 10 سال از تأسیس آن، اندیشه‌جویان باسابقه را نیازمند به بازخوانی مجدد مطالب جهت باروری فکری کرده و از سوی دیگر، اندیشه‌جویان جدیدالورود را دچار عقب‌افتادگی جدی نموده است. برای رفع این نقیصه، برگزاری دوره‌های موازی دوره‌ی نخست در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، دوره چهارم «کلبه کرامت»، از بهمن سال 1395 آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. بدیهی است دوره‌ی پایه و اصلی، دوره یکم کلبه کرامت است و دوره‌ی چهارم به موازات آن تعریف شده است.