دانــــــش دکترینولوژی

دانش دکترینولوژی (يا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است. تبیین اين قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حيث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.
«کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت» متولی تولید و تبیین دانش دکترینولوژی است.
بر مبنای نقشه‌ی این دانش، ساختار محتوایی کلبه کرامت به سرفصل‌ها و روی‌کردهای متعدد تقسیم می‌شود.

سرفصل‌های دکترینولوژی

سرفصل‌های دکترینولوژی

محتوای هر دانش بر اساس محورهای اصلی خود به سرفصل‌های متعدد تقسیم می‌شود. دانش دکترینولوژی نیز بر اساس نقشه‌ی آن، به سرفصل‌های مختلف تنظیم می‌شود.
سرفصل‌های این دانش از این قسمت قابل دسترسی هستند. فهرست سرفصل‌ها در حال تکمیل می‌باشند.
  ورود

روی‌کردهای دکترینولوژی

روی‌کردهای دکترینولوژی

دانش دکترینولوژی 64 روی‌کرد خاص دارد که طرح‌ریزی دکترینال و استراتژیک مبتنی بر يک يا چند مورد از روی‌کردهای مزبور (بسته به شرایط گوناگون) صورت می‌گیرد.
روی‌کردهای این دانش از این قسمت قابل دسترسی هستند. فهرست روی‌کردها در حال تکمیل می‌باشند.

ورود

کرســــی نظـــــریه‌پردازی دانــــــش دکترینولوژی

مؤثرترین راه تولید، بومی‌سازی، و گفتمان‌سازی پیرامون هر علم، برگزاری کرسی نظریه‌پردازی است. بنابراین تدبیر امام خامنه‌ای برای ایجاد جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم نیز بر پایه‌ی برگزاری «کرسی‌های نظریه‌پردازی» قرار گرفته است. در این چارچوب، «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» محفلی برای تولید علم بومی با موضوع مطالعه‌ی قواعد پایه‌ی حاکم بر خلقت و به ویژه جوامع انسانی با عنوان «قاعده القواعد» در جهت نیل به کرامت انسانی است. به این ترتیب، محتوا و روش این کرسی در تقابل با هر آن چیزی است که بر پایه‌ی قواعد حاکم بر خلقت نباشد و کرامت انسانی را آماج خود کند. «کلبه کرامت» تلاشی است فکری و عملی برای نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی پیرامون «علم مبارزه در اسلام».

دوره یک

دوره یکم

کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت با تعلیم «استاد حسن عباسی» از بهمن ماه 1385 تأسیس، و بحمدالله تاکنون ادامه یافته است. در این دوره روی‌کردها و سرفصل‌های مختلف دانش دکترینولوژی برای نخستین بار در کشور تولید شده و به طور عمومی آموزش داده شده‌اند. دانشجویان و طلاب بسیاری از این کلاس‌ها به صورت حضوری و غیرحضوری بهره برده‌اند و پایان‌نامه‌های متعدد با موضوعات مختلفی را دفاع کرده‌اند.

ورود

دوره دو + دوره سوم

دوره دوم

 

دوره سوم

آخرین جلسات برگزار شده

09 شهریور 96
جلسه 719: دکترین اسلام (94) / ایمان / ایمان به آخرت
09 شهریور 96
جلسه 718: دکترین اسلام (93) / قرآن‌شناسی

«آخرین ویدئوها»

شورش علیه طمع (36)

15 شهریور 96

دامنه‌ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (2)

01 مرداد 96

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (10)

01 مرداد 96

درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌ (33)

01 مرداد 96

شورش علیه طمع (41)

14 تیر 96

شورش علیه طمع (53)

14 تیر 96

شورش علیه طمع (40)

29 خرداد 96

شورش علیه طمع (39)

13 خرداد 96

شورش علیه طمع (38)

13 خرداد 96

جنگ جهانی چهارم (15)

17 ارديبهشت 96

«آخرین نمودارها»

شورش علیه طمع (31)

10 دی 93

دکترین اسلام (39)

10 دی 93

جنگ جهانی چهارم (7)

10 دی 93

دکترین اسلام (38)

10 دی 93

دکترین اسلام (37)

10 دی 93

دکترین اسلام (36)

10 دی 93

دکترین اسلام (35)

10 دی 93

درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌ (35)

10 دی 93

کتاب‌خانه کلبه کرامت فیلم‌خانه کلبه کرامت
  
اندیشکده یقین
   
کودکان استراتژیست
  
سینمای استراتژیک
مرکز اشاعه ایمان
  
کدآمایی
  
مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال
جنبش ممانعت از جنگ با خدا باشگاه استراتژیست‌های جوان استاد حسن عباسی

ارتباط با ما

simple contact module joomla

درباره کلبه کرامت

مؤثرترین راه تولید، بومی‌سازی، و گفتمان‌سازی پیرامون هر علم، برگزاری کرسی نظریه‌پردازی است. بنابراین تدبیر امام خامنه‌ای برای ایجاد جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم نیز بر پایه‌ی برگزاری «کرسی‌های نظریه‌پردازی» قرار گرفته است. در این چارچوب، «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» محفلی برای تولید علم بومی با موضوع مطالعه‌ی قواعد پایه‌ی حاکم بر خلقت و به ویژه جوامع انسانی با عنوان «قاعده القواعد» در جهت نیل به کرامت انسانی است. به این ترتیب، محتوا و روش این کرسی در تقابل با هر آن چیزی است که بر پایه‌ی قواعد حاکم بر خلقت نباشد و کرامت انسانی را آماج خود کند. «کلبه کرامت» تلاشی است فکری و عملی برای نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی پیرامون «علم مبارزه در اسلام».

RSS