گسل‌ها و شکاف‌های بنیادی (پلت)

گسل‌ها و شکاف‌های بنیادی
عنوان : گسل‌ها و شکاف‌های بنیادی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/19
کلیدواژه‌ها :
 • ظلمات
 • تولی
 • تبری
 • کفر
 • باطل
 • حیات خبیثه
 • جور
 • ظلم
 • مستکبر
 • ضلالت
 • گسل‌ها و شکاف‌های بنیادی
 • شکاف میان حق
 • شکاف میان نور
 • شکاف میان هدایت
 • شکاف میان ایمان
 • شکاف میان عدالت
 • شکاف میان قسط
 • شکاف میان حیات طیبه
 • شکاف میان مستضعف
 • شکاف میان غنا
 • فقر
 • شکاف میان تقوا
 • اباحیت