گسل‌ها و شکاف‌های عمومی (پلت)

گسل‌ها و شکاف‌های عمومی
عنوان : گسل‌ها و شکاف‌های عمومی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/19
کلیدواژه‌ها :
 • دینی
 • سیاسی
 • مردم
 • مذهبی
 • گسل‌ها و شکاف‌های عمومی
 • لایه‌ی 1
 • جغرافیایی
 • منطقه‌ای
 • لایه‌ی 2
 • لایه‌ی 3
 • قومی
 • لایه‌ی 4
 • طایفه‌ای
 • لایه‌ی 5
 • لایه‌ی 6
 • لایه‌ی 7
 • جنسیتی
 • لایه‌ی 8
 • یقه سفید و یقه آبی
 • لایه‌ی 9
 • حاکمیت
 • لایه‌ی 10
 • اشتغال
 • بیکاری