ترمینولوژی منازعه (پلت)

ترمینولوژی منازعه
عنوان : ترمینولوژی منازعه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/07
کلیدواژه‌ها :
 • غربی
 • عربی
 • فارسی
 • تکنیکی
 • تاکتیکی
 • عملیاتی
 • استراتژیکی
 • جنگ
 • نبرد
 • رزم
 • پیکار
 • ترمینولوژی منازعه
 • برخورد
 • منازعه
 • محاربه
 • مقابله
 • مبارزه
 • مقاتله