روند رزق پسینی (پلت)

روند رزق پسینی
عنوان : روند رزق پسینی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/21
کلیدواژه‌ها :
  • بیع
  • انفاق
  • برکت
  • زکات
  • تقاضا
  • عرضه
  • خدا
  • کفایت
  • قناعت
  • روند رزق پسینی