پوئسیس در دکترین (پلت)

پوئسیس در دکترین
عنوان : پوئسیس در دکترین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/17
کلیدواژه‌ها :
  • استراتژی
  • تاکتیک
  • فلسفه
  • مدیریت
  • چیستی
  • چرایی
  • چگونگی
  • پوئسیس در دکترین