روح آمریکایی (پلت)

روح آمریکایی
عنوان : روح آمریکایی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/02
کلیدواژه‌ها :
  • روح
  • آمریکایی
  • هویت
  • سبک زندگی
  • رؤیای
  • ارزش های
  • بیداری
  • ایدئولوژی
  • پیام