دست نامرئی بازار (پلت)

دست نامرئی بازار
عنوان : دست نامرئی بازار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/05
کلیدواژه‌ها :
 • فروشنده
 • دست
 • نامرئی
 • بازار
 • سیستم
 • متقاضی
 • خرید محور
 • مالکیت
 • درجه دو
 • بانک
 • بورس
 • تبلیغات
 • تقاضا
 • پول
 • عرضه